Mari Huttunen

s. 1966

Pari- ja seksuaaliterapeutti, Auktorisoitu seksuaalineuvoja, Työnohjaaja (STORY)

Sairaanhoitaja AMK (mielenterveystyö)

Osaaminen:

 • Pari- ja seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta.
 • Yksilö- ja ryhmätyönohjaus.
 • Seksuaalisuuteen, mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset.
 • Mielenterveys-, kriisi- ja jälkipuintityö.
 • Ryhmien ohjaus.

Yhteystiedot ja ajanvaraus:
puh. 040  181 5775, e-mail: mari.huttunen@wippies.fi

KUUNTELE: YLE SAVO päivänvieraana seksuaaliterapeutti Mari Huttunen

Pari- ja seksuaaliterapian vastaanotto

Seksuaalisuudessa ilmenevät häiriöt heijastuvat usein seksuaalielämään ja tyytyväisyyteen itseä tai kumppania kohtaan. Häiriöt voivat ilmetä haluun, kiihottumiseen, erektioon, siemensyöksyyn, orgasmiin tai parisuhteeseen liittyvinä vaikeuksina. Seksuaalisuuteen voi liittyä pelkoja, ahdistusta ja epävarmuutta. Oireina seksuaalielämän häiriöistä saattavat olla myös erilaiset kivut, tunne-elämän vaikeudet, kommunikaatiovaikeudet, huono itsetunto tai oman seksuaalisuuden kieltäminen.

Pari- ja seksuaaliterapiassa käsitellään oireita synnyttäviä tekijöitä ja pyritään oivaltamaan oireen merkitys. Oireeseen on aina jokin syy. Terapeuttina tehtäväni on auttaa asiakasta auttamaan itseään, löytämään ratkaisuja ongelmallisissa tilanteissa. Pari- ja seksuaaliterapiassa on mahdollista käsitellä seuraavia asioita:

 • naiseus ja mieheys, elämän kokemukset
 • tunteiden tunnistaminen sekä niiden käsittely, estot ja seksuaalisuuteen liittyvä häpeä
 • sairauksiin liittyvät muutokset ja hankaluudet
 • seksuaalisten tarpeiden kohtaamattomuus, haluttomuus
 • sukupuoli-identiteettiin  /  seksuaalisuuden kokemiseen liittyvät  asiat
 • toiminnalliset häiriöt; kiihottumis-, erektio- ja orgasmivaikeudet sekä herkkä siemensyöksy
 • yhdyntäkivut; vaginismi ja vulvodynia
 • seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta, seksuaalitrauman hoito
 • parisuhteen kriisit, ero parisuhteesta, väkivalta, uskottomuus
 • vanhemmuuden ja / tai parisuhteen vaikutukset seksuaalisuuteen
 • synnytyspelko, keskenmeno, abortti

Lähestymistapani terapeuttina on psykodynaaminen eli tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen koko sen hetkistä elämää ja hänen historiaansa. Seksuaaliterapiassa työskennellään huomioiden tunteet ja syvennytään oireiden takaa löytyviin syihin. Terapiassa on mahdollista käyttää erilaisia harjoituksia, esimerkiksi kirjoittamista. Mieltä askarruttavien asioiden ja seksuaalisuudessa ja / tai parisuhteessa esiintyvien pulmien käsittely terapiassa antaa mahdollisuuden kehittää itseään, seksuaalisuuttaan ja parisuhdettaan. Työskentely pulmien ratkaisemiseksi osoittaa vastuunottamista omasta elämästä seksuaalisuuden osalta sekä mahdollisesta parisuhteesta. Joskus kyseessä ovat asiat, jotka ovat mietityttäneet jo pitkään. Niiden käsittely saattaa selkiyttää ja helpottaa elämää kokonaisvaltaisesti.

Pari- ja seksuaaliterapiahinnat:
Pariterapia 90 e / 60 min.
Seksuaaliterapia (yksilö) 75 e / 60 min.

Linkki Suomen Seksologinen seura: www.seksologinenseura.fi

Tarvittaessa myös työnohjausta työyhteisöihin

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjauspalkkiohinnat:
Yksilötyönohjaus 75 e / 60 min.
Pieni ryhmä (2-5 hlöä) 160 e / 90 min.
Suuri ryhmä (6- hlöä) 170 e / 90 min.
+ matkat

Linkki Suomen Työnohjaajat ry. www.suomentyönohjaajat.fi