Yleislääkärin välineet

Vastaanotollamme on yleisimmät yleisläkärin tarvitsemat välineet, lisäksi valmius on tarvittaessa tarkastaa mm. verensokeri ja virtsanäyte tulehduksen toteamiseksi.

Lisäksi vastaanotollamme on valmius ottaa verinäytteet, että aloittaa suonen sisäinen nesteytys.

Pika- CRP, sinuscan ja EKG-laitteisto

Olemme hankkineet myös muutaman lisälaitteen diagnostiikan tueksi, infektioiden osalta pika- CRP että sinuscan ja sydänterveyden osalta EKG-laitteisto.

Microspirometria

Vastaanotollamme on myös microspirometria, jonka avulla voimme ottaa alustavaa kantaa myös keuhkojen toimintaan vaikuttavien sairauksien, kuten astma ja COPD, osalta.

Muistihäiriöiden osalta perusselvittelyt onnistuvat varsin pitkälle lääkärin ja psykologin yhteistyönä.

INR

Marevan- hoidon seuranta (INR) onnistuu myös hoitajan vastaanotolla vaivattomasti pikamittarilla paikan päällä tapahtuvan mittauksen avulla.

Polkupyöräergometri

Kestävyyskunnon mittaus polkupyöräergometritestillä. Epäsuora polkypyöräergometritesti on yleisin aloitteleville ja ”tavallisille” ihmisille tehtävä kestävyyskunnon testaus.