Epäsuora polkypyöräergometritesti on yleisin aloitteleville ja ”tavallisille” ihmisille tehtävä kestävyyskunnon testaus.

Testissä poljetaan ensin 4 minuutin alkuverryttely kevyellä kuormalla, jonka jälkeen seuraa varsinainen testausvaihe 4 minuutin kuormitusportailla nousevalla rasitustasolla. Kuormitusportaita on 3 tai 4. Testissä käytettävät kuormat valitaan kullekin testattavalle yksilöllisesti sukupuoli, ikä, paino ja liikunnallinen aktiivisuus huomioiden.

Testin viimeisellä kuormitusportaalla tavoitellaan 85% syketasoa henkilön iän mukaisesta
maksimisykkeestä laskettuna. Testiä ei siis viedä uupumistasolle asti.

Polkupyörätestistä saa kattavan kirjallisen palautteen sekä liikuntasuositukset kestävyyskunnon ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.

Lisätietoja testauksesta:

Virran Fysio Oy
Savonkatu 47
79100 Leppävirta
puh. 045-3506844
e-mail: petu.rissanen@gmail.com